Sayfa Yükleniyor

Kumsay Danışmanlık KDV Tevkifat Uygulamasının
Kapsamı Genişledi
KDV tevkifatının kapsamı genişletilip oranlarda da
önemli ölçüde artırımlar yapılırken birçok işlem KDV
tevkifatına tabi hale geldi. Bazı mükelleflerin bu
uygulamadan finansal olarak etkilenmesi
ihtimali var.
Daha Fazlası
Kumsay Danışmanlık Sorumlu Bankacılık Pratikleri Bankacılık sektörünün değerlendirildiği “Sorumlu bankacılık
pratikleri 2021” raporunu yayınladı. Rapora göre sorumluluk sahibi
ürünler sunan bankalar geçen sene ortalama yüzde 47 iken
bu sene yüzde 82 oldu.
Daha Fazlası
Kumsay Danışmanlık Sorumlu Bankacılık Pratikleri Bankacılık sektörünün değerlendirildiği “Sorumlu bankacılık
pratikleri 2021” raporunu yayınladı. Rapora göre sorumluluk sahibi
ürünler sunan bankalar geçen sene ortalama yüzde 47 iken
bu sene yüzde 82 oldu.
Daha Fazlası

KDV Tevkifat Uygulamasının
Kapsamı Genişledi.
KDV tevkifatının kapsamı genişletilip oranlarda da önemli ölçüde artırımlar yapılırken birçok işlem KDV tevkifatına tabi hale geldi. Bazı mükelleflerin bu uygulamadan finansal olarak etkilenmesi ihtimali var. Kumsay Danışmanlık Daha Fazlası
Kumsay Danışmanlık Bankacılık sektörünün değerlendirildiği “Sorumlu bankacılık pratikleri 2021” raporunu yayınladı. Rapora göre sorumluluk sahibi ürünler sunan bankalar geçen sene ortalama yüzde 47 iken bu sene yüzde 82 oldu. Sorumlu Bankacılık Pratikleri Daha Fazlası

Faydalı Bilgiler

Gelir İdaresi Başkanlığı Yardım ve Kaynaklar alanında ifade edilen Yararlı bilgiler alanlarını barındırır.

Resmi Gazete

Yönetmelikler, Genelge, Yargı Bölümü, Anayasa Mahkemesi Kararı, İlan Bölümü alanlarını barındırır.

Daha Fazlası

Mevzuat

Gelir İdaresi, Başkanlığı Resmi Haberleri Basın İlan Bölümü ve Etkinlikler alanlarını barındırır.

Daha Fazlası

Yararlı Bilgiler

Gelir İdaresi, Başkanlığı Yardım ve Kaynaklar kısmında bulunan Yararlı Bilgiler alanlarını barındırır.

Daha Fazlası

Şirketimiz
Hakkında

Şirketimiz 2010 yılında SMMM Mehtap AYDIN önderliğinde kurulmuş 2015 yılında SMMM Mustafa ÇUBUK katılmış müteakip yıllarda bünyesine alanlarında uzman 5 kişilik mali müşavir ekibini katarak yoluna büyüyerek devam etmektedir.
Şirketimiz muhasebe, raporlama, bordrolama, iç kontrol sistemleri yönetimi, yönetim danışmanlığı alanlarında uzmanlaşmıştır.

Image

Şirketimiz
Hakkında

Şirketimiz 2010 yılında SMMM Mehtap AYDIN önderliğinde kurulmuş 2015 yılında SMMM Mustafa ÇUBUK katılmış müteakip yıllarda bünyesine alanlarında uzman 5 kişilik mali müşavir ekibini katarak yoluna büyüyerek devam etmektedir.
Şirketimiz muhasebe, raporlama, bordrolama, iç kontrol sistemleri yönetimi, yönetim danışmanlığı alanlarında uzmanlaşmıştır.

Image

Faydalı Bilgiler

Resmi Gazete

Yönetmelikler, Genelge, Yargı Bölümü, Anayasa Mahkemesi Kararı, İlan Bölümü alanlarını barındırır.

Daha Fazlası

Mevzuat

Gelir İdaresi, Başkanlığı Resmi Haberleri Basın İlan Bölümü ve Etkinlikler alanlarını barındırır.

Daha Fazlası

Yararlı Bilgiler

Gelir İdaresi, Başkanlığı Yardım ve Kaynaklar kısmında bulunan Yararlı Bilgiler alanlarını barındırır.

Daha Fazlası
Image

Muhasebe Hizmetleri

Amacımız kanunların gerekliliklerini yerine getiren sağlıklı ve sürdürülebilir, istikrarlı ve aynı zaman raporlama yapabilen muhasebe sistemleri oluşturmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için gerek firmaların kendi bünyelerinde gerekse dış kaynak kullanımı (outsourcing) vasıtasıyla bu hizmetimizi yerine getirmekteyiz.

Daha Fazlası

Bordrolama

Amacımız şirketinizde bordro işlemlerini istenilen gizlilik seviyesinde sağlayarak şirketiniz bünyesinde oluşan genel yönetim giderlerini düşürmektir.

Daha Fazlası
Image
Image

Şahıs-Sermaye-Limited, A.Ş vb.

Amacımız büyük, küçük ayrımı gözetmeksizin herkese hizmet vermek; vergi ve diğer yasal mevzuatlara karışı müşterilerimizi koruyarak işletmelerinin ilk adımlarını sağlam temellere oturtmak ve hızla büyümelerine katkı sunmaktır. Bu amaçla yola bizimle çıkacak olan bütün müşterilerimizi dinlemek ihtiyaçlarını tespit ederek kendilerine en uygun olan işletme modelini (şahıs şirketi, sermaye şirketi) oluşturmaktır.

Daha Fazlası

Organizasyon Desteği ve Danışmanlık

Amacımız büyük, küçük ayrımı gözetmeksizin herkese hizmet vermek; vergi ve diğer yasal mevzuatlara karışı müşterilerimizi koruyarak işletmelerinin ilk adımlarını sağlam temellere oturtmak ve hızla büyümelerine katkı sunmaktır. Bu amaçla yola bizimle çıkacak olan bütün müşterilerimizi dinlemek ihtiyaçlarını tespit ederek kendilerine en uygun olan işletme modelini (şahıs şirketi, sermaye şirketi) oluşturmaktır.

Daha Fazlası
Image
1

Gerçek Kişi İşletme Şahıs

-Vergi mevzuatına uygun olarak şahıs şirketi açılışı ve ver mükellefiyeti tesis ettirmek
-Ticaret odası veya esnaf odası kayıtlarını yapmak.
-Talep halinde SGK açılışlarını gerçekleştirmek.

2

Sermaye Şirketleri Limited

-Ana sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak;
-Ticaret odası tescil işlemleri gerçekleştirmek;
-Genel Kurul, adres değişikliği, hisse devri, birleşme-bölünme, sermaye artırımı vb gibi ticaret odası tescil işlemlerini gerçekleştirmek ve yasal bildirimlerde bulunmak.

3

Sermaye Şirketleri Anonim

-Ana sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak;
-Ticaret odası tescil işlemleri gerçekleştirmek;
-Genel Kurul, adres değişikliği, hisse devri, birleşme-bölünme, sermaye artırımı vb gibi ticaret odası tescil işlemlerini gerçekleştirmek ve yasal bildirimlerde bulunmak.

Neden Biz?

Kumsay, sektöründe öncü uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketidir. Faaliyetlerimizi kesin bir kararlılık ile ekip olarak yürüterek, ölçeğimizden, uzmanlıklarımızdan ve kültürel yaklaşımımızdan güç alarak denetim ve muhasebe hizmetlerinin yanısıra vergi, finansal danışmanlık, organizasyon desteği ve danışmanlık ve bordrolama hizmetlerini* özel ve ihtiyaca yönelik biçimde sunuyoruz.